برای ثبت نام اینترنت پرسرعت:

لطفا در ابتدا چهار رقم شماره تلفن ثابت خود را در قسمت جستجوی مرکز مخابراتی پیدا کرده و سپس درخواست خود را ثبت کنید. این کار به منظور تسریع در سرویس دهی می باشد.

+2336 کاربر گروه مهندسی پیشتازان. تنها در 3 دقیقه ADSL ثبت نام کرده اند

 • مرحله 1

  انتخاب سرویس مورد نظر
 • مرحله 2

  ثبت مشخصات و پرداخت سرویس مورد نظر
 • مرحله 3

  صبر تا زمان راه اندازی و لذت بردن از سرویس

سرویس کیمیا

 • سرعت 2 مگابیت (?)
 • 3 ماهه ‌ (?)
 • حجم نامحدود (?)
 • آستانه‌مصرف منصفانه‌150‌گیگ
 • 7 تا 10 روز کاری (?)
 • رانژه مخابرات 12000 تومان
 • سرویس 817500 ریال (?)
 • پشتیبانی آنلاین و تیکت

سرویس کهکشان

 • سرعت 8 مگابیت (?)
 • 3 ماهه‌ (?)
 • حجم نامحدود‌ها(?)
 • آستانه مصرف منصفانه 240 گیگ
 • 7 تا 12 روز‌کاری (?)
 • رانژه مخابرات 12000 تومان
 • سرویس 545000 ریال(?)
 • پشتیبانی آنلاین و تیکت

سرویس شهاب

 • سرعت 16 مگابیت(?)
 • 1 ‌ماهه (?)
 • حجم نامحدود (?)
 • آستانه مصرف منصفانه 300 گیگ
 • 3 تا 7 روز کاری (?)
 • رانژه مخابرات‌12000 تومان
 • سرویس 872000 ریال(?)
 • پشتیبانی آنلاین و تیکت

$49

 • 1 دامنه نا محدود (?)
 • دسترسی به تمام قالب‌ها (?)
 • دسترسی به تمام افزونه‌ها (?)
 • بدون تخفیف ۳۰٪ (?)
 • پشتیبانی آنلاین و تیکت

$79

 • 5 دامنه محدود (?)
 • دسترسی به تمام قالب‌ها (?)
 • دسترسی به تمام افزونه‌ها (?)
 • بدون تخفیف ۱۰٪(?)
 • پشتیبانی آنلاین و تیکت

$99

 • دامنه محدود (?)
 • دسترسی به تمام قالب‌ها (?)
 • دسترسی به تمام افزونه‌ها (?)
 • بدون تحفیف(?)
 • پشتیبانی آنلاین و تیکت

تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت

همه قیمت ها و مشخصات سرویس های اینترنت را در این بخش مشاهده کنید

 • تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL2+

  سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی نامحدود

  سرعت سرويس

  آستانه مصرف منصفانه (FUP) محتوای داخلی

  گیگ

  آستانه مصرف منصفانه (FUP) فقط اینترنت

  گیگ

  مدت زمان مصرف (دوره)

  ماه

  قیمت (تومان)

  ۱ ماه

  ۳ ماه ۶ ماه ۱۲ ماه  ماهانه

  ۵۱۲Kb

  ۲۵ ۱۲.۵ ۱

  ۱۲,۵۰۰

  -

  - - ۱۲,۵۰۰
  ۷۵ ۳۷.۵ ۳ - ۳۷,۵۰۰ - - ۱۲,۵۰۰
  ۱۵۰ ۷۵ ۶ - - ۷۱,۲۵۰ - ۱۱,۸۷۵
  ۳۰۰ ۱۵۰ ۱۲ - - - ۱۳۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰

  ۱Mb

  ۵۰ ۲۵ ۱ ۲۰,۰۰۰ - - - ۲۰,۰۰۰
  ۱۵۰ ۷۵ ۳

  -

  ۶۰,۰۰۰

  - - ۲۰,۰۰۰
  ۳۰۰ ۱۵۰ ۶ - - ۱۱۴,۰۰۰ - ۱۹,۰۰۰
  ۶۰۰ ۳۰۰ ۱۲ - - - ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰

  ۲Mb

  ۸۰ ۴۰ ۱ ۲۵,۰۰۰

  -

  - - ۲۵,۰۰۰
  ۲۴۰ ۱۲۰ ۳

  -

  ۷۵,۰۰۰ - - ۲۵,۰۰۰
  ۴۸۰ ۲۴۰ ۶ - - ۱۴۲,۵۰۰ - ۲۳,۷۵۰
  ۹۶۰ ۴۸۰ ۱۲ - - - ۲۷۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰

  ۳Mb

  ۹۰ ۴۵ ۱ ۳۵,۰۰۰

  -

  - - ۳۵,۰۰۰
  ۲۷۰ ۱۳۵ ۳ - ۱۰۵,۰۰۰ - - ۳۵,۰۰۰
  ۵۴۰ ۲۷۰ ۶ - - ۱۹۹,۵۰۰ - ۳۳,۲۵۰
  ۱۰۸۰ ۵۴۰ ۱۲ - - - ۳۷۸,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰

  ۴Mb

  ۱۶۰ ۸۰ ۱ ۴۰,۰۰۰ - - - ۴۰,۰۰۰
  ۴۸۰ ۲۴۰ ۳ - ۱۲۰,۰۰۰ - - ۴۰,۰۰۰
  ۹۶۰ ۴۸۰ ۶ - - ۲۲۸,۰۰۰ - ۳۸,۰۰۰
  ۱۹۲۰ ۹۶۰ ۱۲ - - - ۴۳۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰

  ۸Mb

  ۴۰۰ ۲۰۰ ۱ ۵۰,۰۰۰ - - - ۵۰,۰۰۰
  ۱۲۰۰ ۶۰۰ ۳ - ۱۳۵,۰۰۰ - - ۴۵,۰۰۰
  ۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۶ - - ۲۵۵,۰۰۰ - ۴۲,۵۰۰
  ۴۸۰۰ ۲۴۰۰ ۱۲ - - - ۴۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

  ۱۶Mb

  ۸۰۰ ۴۰۰ ۱ ۸۰,۰۰۰ - - - ۸۰,۰۰۰
  ۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۳ - ۲۱۶,۰۰۰ - - ۷۲,۰۰۰
  ۴۸۰۰ ۲۴۰۰ ۶ - - ۴۰۸,۰۰۰ - ۶۸,۰۰۰
  ۹۶۰۰ ۴۸۰۰ ۱۲ - - - ۷۶۸,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
   
  • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
  • پس از اتمام FUP، سرعت سرویس به  ۱۲۸akb کاهش می یابد.
  • پس از اتمام FUP، مشترک می تواند با خرید ترافیک اضافه به سرعت سابق بازگردد.
  • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل  مشترک در یک دوره می باشد.  
  • مصرف هر گیگ از محتوای داخلی ، معادل یک دوم (۱/۲) مصرف هر گیگ از محتوای خارجی "اینترنت" محاسبه می شود.
  • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
  • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
  • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
  • برای کسب اطلاعات بیشتر مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.
  • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات آسیاتک، مطابق ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات می باشد.
  • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL۲ در کل کشور

   شرح پارامتر

   مقدار تعهد آسیاتک

   مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

   ۳%

   مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

   ۱۵۰ میلی ثانیه

   مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

   ۰.۱۲۵

   میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

   ۷۲ ساعت

  جهت مشاهده قرارداد مشتری اینجا کلیک کنید.
         
           
                   
                 
                 
                 

 • پروموشن ها

  سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی نامحدود

  سرعت سرويس

  آستانه مصرف منصفانه (FUP)

  گیگ

  مدت زمان مصرف (دوره)

  ماه

  قیمت (تومان)

   ۱ ماه

  ۳ ماه ۶ ماه ۱۲ ماه ماهانه

  ۱۶Mb

  ۲۰۰ ۶

  -

  -

  ۱۴۴.۰۰۰ - ۲۴.۰۰۰

  ۸Mb

  ۱۲۰ ۶ - - ۹۹.۰۰۰ - ۱۶.۵۰۰

  ۴Mb

  ۱۰۰ ۶ -

  -

  ۷۲.۰۰۰ - ۱۲.۰۰۰

  ۴Mb

  ۳۶ ۳ - ۳۶.۰۰۰ - - ۱۲.۰۰۰

 • ترافیک اضافه

  بسته های ترافیک غیر حجمی
  ترافیک (گیگ) ۰.۵ ۱ ۳ ۶ ۸ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۵۰ ۱۰۰
  قیمت (تومان) ۵۰۰ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰
  •  با خرید ترافیک اضافه، سرعت سرویس شما به همان سرعت سابق(سرعتی که در ابتدا سرویس را خریداری کرده بودید) باز می گردد.
  • تعرفه های جدول فوق بر اساس ضریب ترافیک داخلی می باشد یعنی مصرف هر گیگ از محتوای داخل کشور ، ۱ گیگ از مقدار ترافیک اضافه می کاهد و مصرف هر گیگ از محتوای خارج از کشور ۲ گیگ از مقدار ترافیک اضافه کسر می کند
  • هزینه مالیات ارزش افزوده در سامانه امورمشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.

 • آی پی ثابت

  •  به ازای هر IP ثابت ماهیانه 7000 تومان محاسبه می گردد.
  •  IP اختصاصی به صورت تک IP و یا ۴، ۸ و ۱۶ تایی قابل ارائه می باشد.

 • نصب فیزیکی

  • دستگاه تلفن خود را از پریز تلفن جدا کنید.
  •  اسپلیتر را از قسمت Line به پریز تلفن وصل نمایید.
  • دستگاه گوشی تلفن خود را به خروجی Phone اسپلیتر متصل کنید.
  • مودم خود را به خروجی Modem اسپلیتر متصل نمایید.
  • مودم را نیز با توجه به نوع آن ( LAN یا USB ) به سیستم خود ( پورت LAN یا پورت USB سیستم ) وصل کنید.

  یکی از ویژگی های مودم های ADSL، تقسیم طیف فرکانسی یک خط تلفن به دو بخش مستقل با مشخصات متمایز می باشد که این دو بخش به مکالمات تلفنی (POTS) و تبادل دیتا اختصاصی دارند. به این ترتیب کاربران اداری دارنده مودم های ADSL قادر به استفاده همزمان از خط تلفن خود خواهند بود، بدون آنکه اختلالی در فرایند ارسال و دریافت دیتا ایجاد کنند.

  مودم های ADSL۲، علاوه بر این، امکان برقراری ارتباطات صوتی از طریق تکنیکی موسوم به «صدای کانالیزه شده بر روی (CVODSL DSL) » را فراهم می کند.

  با استفاده از تکنیک CVODSL صوت به صورت دست نخورده و بدون تبدیل باقی می ماند و سرویس دهنده قادر خواهد بود تا ۴ خط تلفنی را بر روی یک خط ADSL۲ ایجاد کند.

  استفاده dsl  و انتقال داده به كمك سيم های تلفن يكی از آسان ترين راههای انتقال داده و دسترسی به شبكه جهانی است علاوه بر آن می توان به خدمات ديگری اعم از انتقال صوت ، انتقال تصوير ، ويديو كنفرانس و تلويزيون اينترتی بهره جست .

  نکته :در شرایطی که از بیشتر از یک دستگاه تلفن روی خط ADSL  خود استفاده می کنید و یا  Caller ID جدا و یا دستگاه فکس روی خط ADSL  خود دارید، به ازای هر یک از این دستگاه ها حتما یک اسپلیتر جداگانه تهیه کنید و دستگاه مورد نظر را به خروجی phone آن وصل نمائید.

  توجه : دقت کنید که دوشاخه ای که سیم متصل شده به اسپلیتر از طریق آن به پریز تلفن وصل می شود، دارای کیت ضد برق نباشد. در چنین شرایطی تنها هنگامی که تلفن مشغول است(مثل هنگامی که گوشی تلفن را برداشته اید) اتصال شما به اینترنت برقرار است. این نوع دو شاخه را با دوشاخه معمولی تعویض کنید و همچنین در صورتی که از صفربند تلفن استفاده می کنید آن را حتما بعد از اسپلیتر و به قسمت Phone آن وصل نمائید.

پیشنهاد ویژه

+2336 کاربر فعال

ارائه محصولات مورد نیاز

7 روز هفته 24 ساعته

پشتیبانی کامل خدمات

فروش همه روزه

سایت گروه پیشتازان

گروه مهندسی پیشتازان

فعالیت این مجموعه بالغ بر 15 سال هست که در زمینه ی IT ، شبکه ، رایانه های همراه و رومیزی ، خدمات اینترنت های پرسرعت ADSL و بی سیم و... ادامه دارد و هم اکنون برای بهبود فرایند همکاری و رضایت مشتریان آماده ایم تا دورادور نیز بهترین خدمات را به شما عرضه کنیم. تنها کافیست بخشی را که تمایل دارید را مشاهده کنید و در صورت لزوم با یکی از راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید. مانند: تیکت ، ثبت نظرات ، فرم تماس ، ایمیل و شماره تلفن تماس. امیدواریم در این راه بتوانیم رسم مشتری مداری را به بهترین شکل پیشرو خدمات خویش قرار دهیم. با تشکر . گروه مهندسی پیشتازان

تماس با ما

 • ایران ، استان تهران ، شهر تهران ، شهرک اکباتان ، فاز1 ، بلوک B2 ، جنب ورودی 11
 • شماره تماس : 44636261-021

 شماره بخش فروش: 44636261-021

نماد ها

logo-samandehi

بالا